Rukovodstvo firme “GPI” Konjic stalno planira, prati i poboljšava ukupne faktore koji utiču na kvalitet proizvoda/usluge i na realizaciju zahtjeva kupaca.

Politika kvaliteta u “GPI” Konjic odražava partnerski odnos sa zainteresiranim stranama (kupci, vlasnici, zaposleni, dobavljači i okolina), uključujući planiranje i realizaciju procesa koji osiguravaju da je kvalitet naših proizvoda/usluga u skladu sa zahtjevima kupaca.

Politika kvaliteta uključuje opredeljenost rukovodstva i zaposlenih za ispunjavanje zahtjeva kupca, a time i zadovoljstva kupca,kao i stalno poboljšavanje efektivnosti i efikasnosti sistema upravljanja kvalitetom i , takođe, usklađena je sa osam principa standarda ISO 9001:2008 (usmjerenost prema kupcu,upravljanje sa jasno utvrđenim ciljevima i strategijom, uključenost zaposlenih, procesni pristup, stalno poboljšanje, donošenje odluka na osnovu sakupljenih i analiziranih podataka, sistemski usmjereno upravljanje i naša snaga su naši dobavljači).

Dizajn sajta gpi.ba