Po uzoru na druge velike kompanije, preduzeće GPI u skorijoj budućnosti planira instalirati laboratoriju za ispitivanje svih vrsta građevinskog materijala, koja će biti akreditirana i služiti kako za vlastite potrebe tako I za potrebe drugih preduzeća iz iste ili slićne branše.

Dizajn sajta gpi.ba