GPI d.o.o. Konjic je preduzeće u privatnom vlasništvu, osnovano 1997. godine.

Na samom početku rada preduzeće se bavilo rušenjem i uklanjanjem starih objekata, iskopima, prevozom građevinskog materijala i dr.

Daljim razvojem preduzeća i dolaskom u posjed nove mehanizacije, GPI d.o.o. Konjic počinje izvoditi sve vrste građevinskih radove za telekom operatere na nivou cijele BiH.

Još dinamičniji razvoj uslijedio je opredjeljenjem preduzeća da se stečeno iskustvo na izradi pristupnih puteva za GSM stubove pretoči na izgradnju lokalne saobraćajne infrastrukture, a kasnije i regionalne.

Zbog velikog broja referenci, stekli smo pravo učešća na većem broju tendera za javne nabavke, a samim tim projicirali i razvoj tehničkog sektora u preduzeću.

Radno iskustvo i znanje stručnog tima, uz stalna nastojanja za modernizacijom mehanizacije i edukacijom zaposlenih, omogućili su uspješno poslovanje i GPI d.o.o. Konjic je danas jedno od vodećih društava u oblasti građevinarstva kako na području općine Konjic tako i šire, i kako takva 2013. godine. zauzela je svoje mjesto i u izgradnji Autoputa Vc .

Od 2016. godini GPI d.o.o Konjic u svom asortimanu ima i proizvodnju svih vrsta betona sa dostavom i ugradnjom istog.

Danas, 20 godina poslije, iza nas je veliki broj uspješno završenih projekata, koji umjesto nas govore o našoj firmi.

GPI d.o.o. Konjic svoju budućnost vidi u daljem rastu i razvoju, otvaranju novih radnih mjesta, kao i ulaganju u nove kapitalne projekte.

 
 

Dizajn sajta gpi.ba