Projekti

Projekti (5)

Uređenje partera ulice Maršala Tita - Općina Konjic.

U toku je izvođenje radova na sanaciji partera ulice Maršala Tita, sa kompletnom rekonstrukcijom podzemne infrastrukturne mreže.

Naručilac radova: Općina Konjic

Izvođač radova: GPI doo Konjic

 

U toku je realizacija ugovorenih radova rekonstrukcije i sanacije lokalnog puta između Puzima i Luke, u podnožju planine Visočice, Općina Konjic.

Objekat: MHE Zlate – EKOVAT d.o.o. Jablanica

GOLDEN HILLS

Izgradnja luksuznog, stambeno-rekreacionog naselja u mjestu Tarčin, Općina Hadžići.

Naručilac: DIDO GROUP BOSNIA (DIDO d.o.o. Sarajevo).

 

U toku je sanacija upravne zgrade GRAEWE Tadiv d.o.o. Konjic, kao i proizvodnih hala pomenute kompanije.

 

Naručilac: GRAEWE Tadiv d.o.o. Konjic

Dizajn sajta gpi.ba