Izgradnja MHE "Zlate"

Objekat: MHE Zlate – EKOVAT d.o.o. Jablanica


Naručilac: EKOVAT doo Jablanica


Izbođač: GPI doo Konjic

OPIS:
Prema projektu, objekat je lokacijski smješten u koritu rijeke Doljanke.
Rijeka Doljanka, desna pritoka rijeke Neretve, nastaje od izvora Otočac i Mravinjci na južnim padinama planine Parišice, zvanim Pasje stijene. Ukupna dužina toka je oko 21 km, a visinska razlika od izvora Otočac do ušća iznosi 1170 m.
Sliv rijeke Doljanke je do sada, sa hidroenergetskog aspekta, razmatran u okviru slijedeće projektne dokumentacije:

  • Hidroenergetsko korištenje rijeke Neretve – Osnovni projekt (Energoinvest, Sarajevo 1961. godina);
  • Hidroenergetsko korištenje rijeke Neretve - Osnovni projekat – dopuna - Hidrološka obrada pritoka" (Energoinvest - Sarajevo, mart 1977. god.);
  • “Studiji iskorištenja vodnih potencijala na području Općine Jablanica” (Integra d.o.o. Mostar i Elmeco d.o.o. Mostar., 2011. god.) ;
  • Studija hidropotencijala rijeke Doljanke, Općina Jablanica (ES HYDROTECHNICS d.o.o. Sarajevo, septembar, 2013. god.);
  • Idejno rješenje MHE Pačići i Idejno rješenje MHE Zlate (ES HYDROTECHNICS d.o.o. Sarajevo, septembar, 2013. god.);

U navedenim studijama razmatrana je raspodjela hidroenergetskog potencijala duž toka rijeke Doljanke i pokazalo se da je sa hidroenergetskog aspekta najinteresantniji potez od mosta za naselje Zlate do naselja Pačići. U dokumentaciji iz 2013. godine predloženo je da se ovaj potez hidroenegetski iskoristi sa dva protočno – derivaciona postrojenja, uzvodno MHE Pačić i nizvodno MHE Zlate.
Iste te godine izrađena su i idejna rješenja predloženih elektrana, na osnovu kojih je dobivena koncesija, potrebne saglasnosti i date smjernice za izradu Glavnog projekta.

Zadnji put promjenjen Utorak, 08 Januar 2019 07:40

Dizajn sajta gpi.ba