Hitna sanacija Lepenica

Sanacija lokalnog klizišta na autoputu u Lepenici, lokalitet Ban Brdo

O projektu

Zadatak privremene sanacije je osigurati da se pokrenuta zemljana masa, obložena kamenom oblogom, ne obruši direktno na desnu saobraćajnicu, čime bi bio ugrožen saobraćaj na ovoj dionici autoputa.

Naručilac

JP Autoceste FBIH / Cengiz Insaat

Izvođač

GPI d.o.o.

Title

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Suscipit alias, dolorum impedit reiciendis sed corrupti libero illo. Inventore assumenda numquam iste, consequatur enim dicta repellat nulla dolore tempora eaque veritatis.

Title

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Suscipit alias, dolorum impedit reiciendis sed corrupti libero illo. Inventore assumenda numquam iste, consequatur enim dicta repellat nulla dolore tempora eaque veritatis.

Title

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Suscipit alias, dolorum impedit reiciendis sed corrupti libero illo. Inventore assumenda numquam iste, consequatur enim dicta repellat nulla dolore tempora eaque veritatis.