Put puzim – luke

Rekonstrukcija i sanacija
Investitor:

Općina Konjic i fond za povratak

Naručilac:

Općina Konjic

Izvođač:

GPI d.o.o. Konjic

Realizacija ugovorenih radova rekonstrukcije i sanacije lokalnog puta između Puzima i Luke, u podnožju planine Visočice.

Comments are closed.