Stambena jedinica Jablanica

Stambena kuća sa vanjskim bazenom za kupanje i roštilj terasom

O projektu

Projektovani stambeni objekat proizvod je poštivanja želja i zahtijeva investitora, budućeg načina korištenja, te poštivanja pravila struke i propisa za ovakvu vrstu objekata.

Naručilac

Privatni objekat

Izvođač

GPI d.o.o.

Projektovani objekat je spratnosti Po+P+1. Podrum je maksimalnog gabarita 15,60 x 10,20 m i nalazi se na koti -2,75 m ispod prizemlja, potpuno ukopan ispod nivoa terena. Prizemlje je za dva stepenika izdignuto od nivoa terena ulaznog dvorišta, maksimalnog gabarita 14,40 x 10,05 m.

Sprat se formira gotovo preko cijele površine prizemlja, sa prepustima u dijelovima iznad terasa kako bi se obezbijedio hlad i zasjenjeni prostor za sjedenje. Maksimalni gabarit sprata je 14,40 x 11,30 m.

Objekat se potpuno prilagođava terenu, te je njegova markica gotovo refleksija istočne i zapadne granice parcele, i terasastog uklapanja u padinu. Smješten je na rub padine, u mirnom dijelu parcele sa kojeg se pruža pogled na rijeku Neretvu i planinu Prenj.